Szabadon hozzáférhető adatbázisok

 

  • Akadémiai Digitális Archívum - a gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból.
  • Attraktor Kiadó - a publikálás terén egyik feladata a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom térképén még létező jónéhány fehér folt egynémelyikének eltüntetése, beleértve az antik, illetve a közép- és koraújkori klasszikus szerzők máig kiadatlan, vagy már megjelent, de a nagyközönség számára régóta hozzáférhetetlen fordításainak közzétételét; másrészt a mai magyar fiatal és középgenerációhoz tartozó filozófusok, történészek és társadalomtudósok új munkáinak gondozása; harmadsorban a magyar eszmetörténeti hagyomány ápolásának keretében XIX–XX. századi, egykor jelentős, de később feledésre ítélt történetírók és társadalomtudósok – esetleg nyomtatásban soha meg nem jelent – írásainak sajtó alá rendezése.
  • Balassi Kiadó - témakörök: a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet
  • Gondolat Kiadó - témakörök: antropológia, bibliográfia, filmművészet, filozófia, fizika, információs társadalom, irodalom, irodalomelmélet – irodalomtörténet, irodalomtudomány, jogtudomány, kémia, közgazdaságtan, marketing, matematika, monográfia, média – kommunikáció, művelődéstörténet, művészettörténet, nyelvtudomány, nyelvészet, néprajz, oktatáspolitika, pedagógia, politika – politológia, politikatudomány, pszichológia, pénzügy, sajtótörténet, szociológia, szociológia – szociográfia, szépirodalom, társadalomtudomány, tényirodalom, történelem, vallás, zene, zenetudomány, életrajz, ókortudomány
  • L’Harmattan Kiadó - 1600 szak- és tankönyvet tartalmazó adatbázis folyamatosan frissül. Évente mintegy 100 új könyv digitalizálásával és közzétételével a L’Harmattan Könyvkiadó arra törekszik, hogy a felsőoktatást, a kutatói szférát és az ismeretterjesztő irodalom iránt érdeklődő olvasók körét folyamatosan naprakész tudományos tartalommal lássa el. Témakörök: addiktológia, antropológia, filmművészet, filozófia, gyerekeknek, gyermek és ifjúsági, humánökológia, irodalom, irodalomtudomány, jogtudomány, kommunikációtudomány, képzőművészet, közgazdaságtudomány, magyar irodalom, művészet, neveléstudomány, nyelvtudomány, néprajz, politikatudomány, pszichológia, régészet, szociológia, színháztudomány, tudomány, táncművészet, tényirodalom, történelem – magyar, történelem – világ, urbanisztika, vallástudomány, világirodalom, zenetudomány
  • Kalligram Kiadó - mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője.
  • Kortárs Kiadó - napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.
  • Kronosz Kiadó - fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában.
  • Mentor Könyvek Kiadó - témakörök: gyermekirodalom, művészet, művészettörténet, néprajz, szépirodalom, teológia, tudomány, történelem, vallás
  • Napvilág Kiadó - alapfeladatnak tekintik a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. Témakörök: filozófia, irodalomelmélet – irodalomtörténet, jogtudomány, közgazdaságtan, média – kommunikáció, néprajz – antropológia, pedagógia, politika – politológia, pszichológia, szocilógia – szociográfia, szépirodalom – művészet, történelem – magyar, történelem – világ, urbanisztika
  • Osiris Kiadó - az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Témakörök: film – színház, filozófia, irodalomelmélet – irodalomtörténet, jogtudomány, képeskönyvek, közgazdaságtan, milleniumi könyvtár, média – kommunikáció, művészettörténet, nyelvészet, néprajz – antropológia, pedagógia, politika – politológia, pszichológia, szociológia – szociográfia, szépirodalom, teológia – vallástörténet, történelem, zene
  • Szaktudás Kiadó Ház (állandó hozzáférés!) - a tankönyvkiadás mellett kezdettől fogva foglalkozik agrárszakkönyvek és -szaklapok kiadásával. A cél az, hogy a folyamatosan változó, átalakuló mezőgazdaságot és a vidéket korszerű, a gyakorlatot támogató információkkal lássa el. A Kiadó fő profilja: a gazdálkodást segítő kiadványok, növénytermesztési, állattenyésztési, ökonómiai, gépészeti és erdészeti szakkönyvek; szakképzési, egyetemi, főiskolai tankönyvek; lapkiadás: a Kiadó alapította a 28. éve megjelenő Agrárium című szakfolyóirat. Témakörök: agrárgazdaság / szabályozás, energia / környezetvédelem, erdészet, faipar, gazdálkodás / ökológiai gazdálkodás, gépesítés / műszaki ismeretek, kertészet / szőlészet, menedzsment / marketing, növénytermesztés, szakmák / szakképzés, vidékfejlesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar, életmód