Ingyenesen elérhető adatbázisok


EISZ adatbázisok

 • COMPASS - Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak keresőfelülete
 • Távoli (EISZ) hozzáférés adatbázisokhoz (1.); Távoli hozzáférés (EduID) adatbázisokhoz (2.)
 • Akadémiai Kiadó online folyóiratok - Bővebb ismertető
 • Akadémiai Kiadó Szótárcsomag - Bővebb ismertető [egyetemünk jelenleg nem rendelkezik hozzáféréssel az adatbázishoz, de keresni lehet benne]
 • ADT - Arcanum Digitális Tudománytár (ideiglenesen – az ideiglenes hozzáférés megszűntével az adatbázisban keresni lehet!) - Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is. - Bővebb ismertető
 • MeRSZ - Magyar Referenciamű Szolgáltatás. Több száz magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. Bővebb ismertető
 • Szaktudás Kiadó Ház Adatbázisa - teljes szövegű agrárszakkönyvek! A Kiadó a tankönyvkiadás mellett kezdettől fogva foglalkozik agrárszakkönyvek és -szaklapok kiadásával. A cél az, hogy a folyamatosan változó, átalakuló mezőgazdaságot és a vidéket korszerű, a gyakorlatot támogató információkkal lássa el. A Kiadó fő profilja: a gazdálkodást segítő kiadványok, növénytermesztési, állattenyésztési, ökonómiai, gépészeti és erdészeti szakkönyvek; szakképzési, egyetemi, főiskolai tankönyvek; lapkiadás: a Kiadó alapította a 28. éve megjelenő Agrárium című szakfolyóiratot. Témakörök: agrárgazdaság / szabályozás, energia / környezetvédelem, erdészet, faipar, gazdálkodás / ökológiai gazdálkodás, gépesítés / műszaki ismeretek, kertészet / szőlészet, menedzsment / marketing, növénytermesztés, szakmák / szakképzés, vidékfejlesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar, életmód
 • JSTOR, Oxford University Press, Elsevier - tankönyvek, Ohio State University Press, University of Michigan Press, Project Muse stb. adatbázisok (ideiglenesen)
 • EBSCO - A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el 8800 folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve. Bővebb ismertető [egyetemünk jelenleg nem rendelkezik hozzáféréssel az adatbázishoz, de keresni lehet benne]
 • ProQuest (ideiglenesen) - A multidiszciplináris adatbázis 24 000 folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazza, a címek közül 18 000 folyóirat anyagához biztosít teljes szövegű hozzáférést. A folyóiratok mellett az adatbázis további 450 000 konferenciaanyagot, műhelytanulmányt is tartalmaz. Bővebb ismertető
 • ScienceDirect - ScienceDirect Segédletek - Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne. Az adatbázisban közel 2 500 lektorált folyóirat érhető el. Bővebb ismertető
 • Scopus - Scopus Segédletek - Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferencia anyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója. Bővebb ismertető
 • Springer - A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 9 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne. Bővebb ismertető
 • Web of Science - WoS Segédletek - A Clarivate Analytics hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferencia anyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója. Bővebb ismertető
 • NAVA-pont - Nemzeti Audiovizuális Archívum - 2006 óta digitálisan rögzíti, feldolgozza és online hozzáférhetővé teszi a magyarországi közszolgálati csatornák és a legnagyobb lefedettségű kereskedelmi televíziók magyar gyártású műsorait törvényi szabályozás keretében. Európában szinte egyedülállóan gyűjteményei kutatás és oktatás céljából szabadon megtekinthetők úgynevezett NAVA-pontokon (csatlakozott oktatási intézmények, könyvtárak, muzeális és kulturális intézmények).

 

Szabadon hozzáférhető adatbázisok 

 • Digitális Tankönyvtár - tankönyvek, jegyzetek, elektronikus, digitális tananyagok, digitális folyóirattár
 • EPA - Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartására: 15 témakör, 3 500 elektronikus időszaki kiadvány teljes szöveggel és közel száz elektronikus tartalomjegyzék szolgáltatás elérési útja (URL).
 • Erdészeti Digitális Könyvtár - mintegy százezer oldalnyi anyag, 500 kötet a magyar erdészeti szakirodalom legértékesebb dokumentumai közül.
 • Hazai doktori értekezések
 • HUNGARICANA Közgyűjteményi Portál - célja a könyvtári, levéltári, múzeumi állományban található művek, periodikák, képek, tervrajzok, dokumentumok stb. digitalizált változatainak internetes szolgáltatása, valamint a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott alkotások digitális hozzáférhetőségének biztosítása.
 • MABI - Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia Adatbázis - a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti, faipari szakirodalom bibliográfiai adatbázisa elektronikusan 1986-tól, nyomtatott formában 1960-tól érhető el, 150-200 folyóirat folyamatos feldolgozásával.
 • Magyar Erdészeti Bibliográfia Adatbázis (1965-) - a nyomtatásban megjelent „A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája 1965-1990” (1995) c. kötetre épülő bibliográfiai adatbázis, építése folyamatos.
 • Magyar Országos Közös Katalógus – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer Adatbázisa (MOKKA-ODR adatbázis) - egy keresőfelületen keresztül számos hazai (nemzeti, megyei, felsőoktatási, szak-, egyházi) könyvtár katalógusában kereshetünk szakirodalmat.
 • MATARKA - Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa több mint 1700 folyóirat feldolgozásával, a cikkek 30%-a teljes szöveggel is elérhető.
 • MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár - több mint 18 000 ezer magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentum teljes szöveggel.
 • Soproni Egyetem Elektronikus Könyvtári Katalógusa
 • Szellemi tulajdon-védelmi adatbázisok és információk
 • könyvtárak.hu - tematikus anyagok, virtuális kiállítások

 

  • Akadémiai Digitális Archívum - a gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból.
  • Attraktor Kiadó - a publikálás terén egyik feladata a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom térképén még létező jónéhány fehér folt egynémelyikének eltüntetése, beleértve az antik, illetve a közép- és koraújkori klasszikus szerzők máig kiadatlan, vagy már megjelent, de a nagyközönség számára régóta hozzáférhetetlen fordításainak közzétételét; másrészt a mai magyar fiatal és középgenerációhoz tartozó filozófusok, történészek és társadalomtudósok új munkáinak gondozása; harmadsorban a magyar eszmetörténeti hagyomány ápolásának keretében XIX–XX. századi, egykor jelentős, de később feledésre ítélt történetírók és társadalomtudósok – esetleg nyomtatásban soha meg nem jelent – írásainak sajtó alá rendezése.
  • Balassi Kiadó - témakörök: a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet
  • Gondolat Kiadó - témakörök: antropológia, bibliográfia, filmművészet, filozófia, fizika, információs társadalom, irodalom, irodalomelmélet – irodalomtörténet, irodalomtudomány, jogtudomány, kémia, közgazdaságtan, marketing, matematika, monográfia, média – kommunikáció, művelődéstörténet, művészettörténet, nyelvtudomány, nyelvészet, néprajz, oktatáspolitika, pedagógia, politika – politológia, politikatudomány, pszichológia, pénzügy, sajtótörténet, szociológia, szociológia – szociográfia, szépirodalom, társadalomtudomány, tényirodalom, történelem, vallás, zene, zenetudomány, életrajz, ókortudomány
  • L’Harmattan Kiadó - 1600 szak- és tankönyvet tartalmazó adatbázis folyamatosan frissül. Évente mintegy 100 új könyv digitalizálásával és közzétételével a L’Harmattan Könyvkiadó arra törekszik, hogy a felsőoktatást, a kutatói szférát és az ismeretterjesztő irodalom iránt érdeklődő olvasók körét folyamatosan naprakész tudományos tartalommal lássa el. Témakörök: addiktológia, antropológia, filmművészet, filozófia, gyerekeknek, gyermek és ifjúsági, humánökológia, irodalom, irodalomtudomány, jogtudomány, kommunikációtudomány, képzőművészet, közgazdaságtudomány, magyar irodalom, művészet, neveléstudomány, nyelvtudomány, néprajz, politikatudomány, pszichológia, régészet, szociológia, színháztudomány, tudomány, táncművészet, tényirodalom, történelem – magyar, történelem – világ, urbanisztika, vallástudomány, világirodalom, zenetudomány
  • Kalligram Kiadó - mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője.
  • Kortárs Kiadó - napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.
  • Kronosz Kiadó - fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában.
  • Mentor Könyvek Kiadó - témakörök: gyermekirodalom, művészet, művészettörténet, néprajz, szépirodalom, teológia, tudomány, történelem, vallás
  • Napvilág Kiadó - alapfeladatnak tekintik a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. Témakörök: filozófia, irodalomelmélet – irodalomtörténet, jogtudomány, közgazdaságtan, média – kommunikáció, néprajz – antropológia, pedagógia, politika – politológia, pszichológia, szocilógia – szociográfia, szépirodalom – művészet, történelem – magyar, történelem – világ, urbanisztika
  • Osiris Kiadó - az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Témakörök: film – színház, filozófia, irodalomelmélet – irodalomtörténet, jogtudomány, képeskönyvek, közgazdaságtan, milleniumi könyvtár, média – kommunikáció, művészettörténet, nyelvészet, néprajz – antropológia, pedagógia, politika – politológia, pszichológia, szociológia – szociográfia, szépirodalom, teológia – vallástörténet, történelem, zene
  • Szaktudás Kiadó Ház (állandó hozzáférés!) - a tankönyvkiadás mellett kezdettől fogva foglalkozik agrárszakkönyvek és -szaklapok kiadásával. A cél az, hogy a folyamatosan változó, átalakuló mezőgazdaságot és a vidéket korszerű, a gyakorlatot támogató információkkal lássa el. A Kiadó fő profilja: a gazdálkodást segítő kiadványok, növénytermesztési, állattenyésztési, ökonómiai, gépészeti és erdészeti szakkönyvek; szakképzési, egyetemi, főiskolai tankönyvek; lapkiadás: a Kiadó alapította a 28. éve megjelenő Agrárium című szakfolyóirat. Témakörök: agrárgazdaság / szabályozás, energia / környezetvédelem, erdészet, faipar, gazdálkodás / ökológiai gazdálkodás, gépesítés / műszaki ismeretek, kertészet / szőlészet, menedzsment / marketing, növénytermesztés, szakmák / szakképzés, vidékfejlesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar, életmód

 
Segédletek az online szakirodalmi információkereséshez


További, online szolgáltatásaink

 • Erdészeti Tallózó - erdészettel, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szakcikkek, tartalomjegyzékek adatbázisa. A szolgáltatás az egyetem IP tartományába tartozó számítógépekről érhető el. A Tallózó oldalán megjelenő "Regisztráció" segítségével ideiglenes jelszó kérhető, amelynek segítségével ingyenesen használhatják a szolgáltatást.
 • Sajtófigyelő - a naponta megjelenő elektronikus sajtó alapján.


Kérdések esetén állunk szíves rendelkezésükre:

 

SOPRONI EGYETEM
KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR