Felhívás erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók részére

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Soproni Egyetem az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló REIN-Forest nevű, ATHU150 számú projektje kapcsán három, egyenként 1 - 2 hektáros erdőterületet keres bemutató állományok létesítésének céljára Vas megye területén. A bemutató állományok létrehozása mesterséges felújítással vagy erdőtelepítéssel, bükk és/vagy kocsánytalan tölgy fafajjal, csemeteültetéssel vagy makkvetéssel, több szaporítóanyag-forrás felhasználásával, meghatározott térbeli rendben történik, határjelek, azonosítók, információs tábla kihelyezésével, valamint vadkárelhárító kerítés építésével párhuzamosan.

 

 

A bemutató állomány létesítés többletköltségeinek finanszírozása (a meghatározott forrású szaporítóanyag beszerzése és rendelkezésre bocsátása, a térbeli rend meghatározása, terepi kitűzése, az azonosítók, határjelek, tájékoztató tábla kihelyezése, a vadkárelhárító kerítés építése) a projekten keresztül történik. Az erdőtulajdonos/erdőgazdálkodó üzemtervi előírásokból fakadó alapfeladataiért és annak finanszírozásáért az erdőtulajdonos/erdőgazdálkodó felel.
A projekt általános ismertetése itt érhető el: https://www.vasmegye.hu/nemzetkozi-projektek/rein-forest/


A projekt osztrák partnere (BFW) által megjelentetett osztrák oldali területekre vonatkozó felhívás itt érhető el: https://www.bfw.gv.at/biologische-vielfalt-waelder-oesterreichisch-ungarische-grenzregion-erhalten/


A terület kiválasztására vonatkozó szempontok:
- a terület Vas megyében helyezkedik el;
- a területre érvényes üzemtervi előírásoknak lehetővé kell tenniük a fent részletezett módon való erdősítést és a kapcsolódó tevékenységeket;
- a terület egy erdőgazdálkodóhoz/tulajdonoshoz tartozzon;
- a terület egy erdőrészletbe essen.


A terület adottságaira vonatkozó feltételek:
- a terület a bükkös, gyertyános-tölgyes, illetve kocsánytalan tölgyes klímazónák egyikébe kell, hogy essen;
- termőhelyi (talaj, vízellátottság, lejtés, kitettség) szempontból egységes legyen;
- a legalább 1, legfeljebb 2 hektár kiterjedésű bemutató állomány a területen összefüggően, homogén termőhelyi viszonyok között elhelyezhető legyen;
- a helyszín jól megközelíthető legyen;
- a terület első kivitelre előkészített és alkalmas állapotban legyen legkésőbb 2022. március 15-ig.


A felhívás kiírói a projektben a szaporítóanyag alkalmazására kidolgozott közös modellező dokumentáció tudományos adatai (a célfafaj(ok) helyi veszélyeztetettsége), valamint az alábbi
értékelési szempontok alapján meghatározzák a legalkalmasabb területeket és felállítják azok sorrendjét.
Értékelési szempontok:
- a termőhely egységessége,
- megközelíthetőség,
- alak, tömbösség.


A jelentkező jelentkezésével kifejezi azon szándékát, hogy a területet érintő kezelési terv elkészítésében részt vesz és az abban foglaltakat elfogadja, megvalósításukhoz hozzájárul. A kezelési terv és az annak mellékleteként megkötendő megállapodás a monitoring feladatok ellátásáról hatálya: 2037.12.31.

A jelentkező jelentkezésével tudomásul veszi, hogy:
- az állomány létesítése és gondozása a projekt tudományos céljait szolgálja,
- jelentkezése során megadott adatokat a partnerség a projekt során felhasználja, kezeli,
- a jelentkezés ténye nem minősül automatikus kiválasztásnak.


A jelentkezési határidő: 2021.05.14.


A jelentkezésben meg kell adni a terület tulajdonosának és gazdálkodójának nevét, elérhetőségeit, az erdőrészlet megjelölését vagy a terület helyrajzi számát.
Jelentkezni a fenti időtartam alatt a következő e-mail címen lehet: Bálint Anita, balint.anita@vasmegye.hu. A felhívás tartalmával kapcsolatosan felmerülő kérdések is ezen az e-mail címen tehetők fel.
A jelentkezéseket legkésőbb 2021. május 31. napjáig a felhívás kiírói kiértékelik és arról a jelentkezőket írásban értesítik.

Szombathely, 2021. április 23.


A tevékenységek az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló REIN-Forest (ATHU150 számú) projekt keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósulnak meg.


A projekt bemutatása: 


Megnevezés:

REIN-Forest

Projekt címe: Biodiversity conservation of the native forest in the border region and fostering their ability against the impacts of climate change (REIN-Forest)

Program: Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020

Támogatási összeg: 576.000 EUR

Projekt időtartama: 2020.10.01-2022.12.31

Projekt honlapja: folyamatban

Kontakt személy: Bálint Anita – balint.anita@vasmegye.hu

Program honlapja:

 https://www.interreg-athu.eu/hu/

A projekt tartalma:

A leskálázott klímamodellek szerint a programterületen a következő 50-80 évben a hőmérséklet-emelkedés mértéke nagy valószínűséggel meghaladja a globális átlagot, míg a csapadékmennyiség nem mutat növekedést. Az őshonos erdők jelentős része jelenleg is a zárt jellegű erdőtakaró számára határhelyzetet jelentő éghajlati viszonyok között tenyészik az alsó erdőhatár közelében. Emiatt még egy csekély mértékű klímaingadozás is érintheti az erdei ökoszisztémát alkotó élőlények teljes körének létfeltételeit. Az utóbbi évtizedekben - a projektterület egészén - tapasztalható tömeges erdőkárok előrevetítik azokat a nehézségeket, amelyekkel az erdőgazdálkodás szembesülhet a prognosztizált klímaváltozás hatására.

Fafajaink helyhez kötött élőlények. Az erdei fák populációi alkalmazkodnak élőhelyükhöz, azonban az éghajlatváltozás következtében a helyi alkalmazkodottság és az aktuális környezeti hatások közötti egyensúly felbomlik. A klímaváltozás sebessége (az izotermák eltolódásának üteme) a programterületen jelenleg nagyságrenddel magasabb, mint az erdőtakarót alkotó fajok természetes migrációjának sebessége. Ez arra mutat, hogy az éghajlatváltozás negatív hatásainak ellensúlyozására, az erdőtakaró állékonyságának fenntartásához, emberi beavatkozás lesz szükséges.

Jelen projekt a SUSTREE európai léptékű modelljeit skálázza le regionális szintre és végzi el a projekttérségben (Vas megye és Alsó-Ausztria programterületen fekvő részterületei) található erdők sérülékenységének elemzését, kidolgozza a szaporítóanyag-mozgatásra vonatkozó közös bilaterális stratégiát. Védelmi intézkedésként előalkalmazkodott szaporítóanyag kihelyezése történik a projekttérség hat, közösen kiválasztott terepi helyszínén.

A bükk és kocsánytalan tölgy bemutató állományok helyi, és a modellek által a jövőbeli éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodottnak jelzett forrásokból származó növényanyagot fognak tartalmazni. A projektben végrehajtott intézkedések eredményességének projektzárást követő nyomon követése céljából a terepi helyszínekre vonatkozó közös kezelési terv kidolgozása is megtörténik.

Projektpartnerség:

· Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet

· Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft

· Vas Megyei Önkormányzati Hivatal - vezető partnerként

Stratégiai projektpartnerek:

· Szombathelyi Erdészeti Zrt.

· Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Abteilung Forstwirtschaft)

· Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

· Szombathelyi Tankerületi Központ

· Sárvári Tankerületi Központ

 

„A projekt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg!”