Döntött a Szenátus az egyetemi alapítású kitüntetésekről- oktatói, munkatársi elismerések

 

A Soproni Egyetem Szenátusa 2020. június 17-i ülésén egyhangú igen szavazattal döntött az egyetemi alapítású kitüntetések adományozásáról, a Kari Tanácsok és a Rektori Kabinet véleménye alapján. Az Egyetem oktatóinak, munkatársainak összesen 22 címet, kitüntetést ítéltek oda, az Erdőmérnöki Karon és a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon négy, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon hat, a Benedek Elek Pedagógiai Karon hét, a Rektori Hivatalban pedig egy személy részesült elismerésben. 


Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk!


Címzetes egyetemi tanár

E cím az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, országosan elismert szaktekintélynek adható, aki a Kar oktatási, tudományos tevékenységét, fejlesztési feladatait segíti, rendelkezik tudományos fokozattal. Átadás: a javaslattevő Kar tanévzáró ünnepi tanácsülésén.

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

Dr. Domokos László  

PhD közgazdász, szakközgazdász, az Állami Számvevőszék elnöke

1988-ban a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán közgazdász, majd 1991-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Továbbképző Intézetében szakközgazdász oklevelet szerzett. Az Országyűlés 2010-ben 12 éves időtartamra az Állami Számvevőszék elnökévé választotta. 2017-ben védte meg a „A jó kormányzás támogatása a számvevőszéki tevékenység megújításán keresztül” című PhD értekezését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Szintén 2017-ben a Miskolci Egyetem és a Nankingi Ellenőrzési Egyetem díszdoktorává avatták. 2011 óta a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesületének elnöke és a Költségvetési Tanács tagja. Felelősségteljes munkája mellett kutatási tevékenységet is végez, amelynek középpontjában a jó kormányzás eszközei állnak, amelyben a számvevőszékek, mint garantőr szervezetek jelennek meg. Az Állami Számvevőszék és a Nyugat-magyarországi Egyetem (a Soproni Egyetem jogelődje) között létrejött Együttműködési Megállapodás keretein belül az elmúlt években sokszínű oktatási és kutatási kapcsolat alakult ki a két intézmény között. Ennek keretében Dr. Domokos László elnök Úr személyesen, és az általa irányított intézmény munkatársai több alkalommal vettek részt a Soproni Pénzügyi Napok rendezvényein, társszerzőként emelték kiadásra kerülő könyveink színvonalát, részt vállaltak tananyagfejlesztésben, publikációs lehetőséget biztosítottak oktatóinknak a Pénzügyi Szemle című közpénzügyi szakfolyóiratukban, s értékes tanácsaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a hallgatóink számára a közpénzügyekről naprakész és hiteles információkat tudjunk átadni.

Az együttműködés érdekében kifejtett áldozatos tevékenységének elismeréseként javasolta a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara a címzetes egyetemi tanári cím adományozását Dr. Domokos László részére.

 

Dr. Klaus Garber

okleveles pszichológus

A Bolzanói Egyetem, a Római Egyetem és a Bécsi Sigmund Freud Magánegyetem professzora, tevékenységével elősegítette a közös mesterképzés létrejöttét, oktatói tevékenységével számos diákunk konzulense. Szakterülete a szervezeti kommunikáció, személyiségfejlesztés és a gazdasági tanácsadás vezetői területeken. Tudományos tevékenysége mellett ismert zenész.

 

Dr. Salvatore Giacomuzzi

okleveles pszichológus, okleveles tanár

Az Innsbrucki Egyetem és a Bécsi Sigmund Freud Magánegyetem egyetemi tanára, a Bolzanói Egyetem előadója. Hosszú évekre visszanyúlóan segíti együttműködésünket osztrák és olasz partnereinkkel, oktatja a Sigmund Freud Magánegyetem és a Soproni Egyetem együttműködésében létrejött mesterképzésen a hallgatóinkat, szervezeti magatartásból és pszichológiából. Több diplomadolgozat konzulense, vizsgabizottsági tagként és bírálóként is sok éve segíti a Kart.

 

 

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

 

Csepregi Sándor

belsőépítész, formatervező művész DLA, a Soproni Egyetem Simonyi Károly Karának nyugalmazott habilitált egyetemi docense

2010-től az Alkalmazott Művészeti Intézet oktatója, a 2010-2019 közötti időszakban a Formatervező Tanszék tanszékvezetője a BA és MA képzések szakfelelőse. Csepregi Sándorban a világot értelmező és azt értékrendjében mindig magasan képviselő személyiséget: a tervezőt, a művészt és az oktatót kell tisztelnünk. Ez a három belső érték és arányosság meggyőzően és kérlelhetetlen bizonysággal támogatja a fiatal felnőttekkel való foglakozását, amely mára példaértékű hivatást és életművet képvisel. A realitás és vele párhuzamosan a szenvedély alapja egy sajátos művészi értékítéletnek. A közvetlen odafordulás és figyelem eredményeként hallgatók nemzedéke vitte és viheti magával a Sándor-féle „megoldóképletet”, miszerint a tanszék problémamegoldó embereket, designereket és boldog felnőtteket kell, hogy képezzen. Látásmódja szerint fogalmazzunk egyszerűen, de stílusunkban és állításainkban a messzemenő körültekintéssel és energiákkal tegyünk rendet, dolgozzunk és képviseltessük magunkat. Kimagasló tervezői és oktatói munkásságára való tekintettel javasolta a Kar Csepregi Sándor részére a címzetes egyetemi tanár cím adományozását.

 

Dr. Fodor Tamás

a műszaki tudományok kandidátusa, a Soproni Egyetem nyugalmazott egyetemi docense

Dr. Fodor Tamás 1984-től nyugdíjba vonulásáig dolgozott egyetemünk Műszaki Mechanika Tanszékén/Műszaki Mechanika és Tartószerkezeti Intézetében. Iskolateremtő tevékenységének fő eredményei, a Véges Elem Módszer oktatásának bevezetése, illetve a Faszerkezet-tervező szakmérnök szak társszervezőként történő megalapítása. Szakmai támogatását azután is fenntartotta karunk irányába, miután 2006-tól Sopron megyei jogú város polgármestere lett. Nyugdíjba vonulása után is, oktatói tapasztalatát kamatoztatva, mint óraadó támogatja a karunkon folyó szakmai munkát.

A Kar vezetése a címzetes egyetemi tanár elismerés odaítélését Dr. Fodor Tamás áldozatos munkájának elismeréséül indítványozta.

 

Címzetes egyetemi docens

E cím az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, országosan elismert szaktekintélynek adható, aki a Kar oktatási, tudományos tevékenységét, fejlesztési feladatait segíti. Átadás: a javaslattevő Kar tanévzáró ünnepi tanácsülésén.

Benedek Elek Pedagógiai Kar részéről

Acsainé Dávid Ágnes

a Tatai Rend-ház Kft. ügyvezető igazgatónője

2017 óta áll kapcsolatban a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karral. Elsősorban, mint a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ vezetője és az ott folyó egyetemi oktatás fő koordinátora. A 2017-ben meginduló Csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés koordinátori munkája mellett az ének-zenei módszertani tárgyak oktatását is vállalta, amelyet a tárgy iránt elkötelezetten, magas színvonalon valósít meg. A képzési koordináció és az oktatás mellett aktívan kiveszi részét egyetemünk és karunk kulturális életéből. A tatai levelezős hallgatókkal kórust alakítva a tatai tanévnyitókon bemutatót tart, szívesen szerepelt a kari és az egyetemi ádventi koncertek oktatói kórusában. Acsainé Dávid Ágnes koordinátori és oktatói munkájával nagymértékben elősegíti a tatai térségben a Soproni Egyetem illetve a Benedek Elek Pedagógiai Kar pozitív megítélését, a minőségi egyetemi oktatás feltételeinek megteremtését.

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

 

Dr. Tengölics Tamás

jogász, a Sopron MJV Polgármesteri Hivatalának osztályvezetője

A 2017/18. tanév I. félévétől a Kar óraadója az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás BA képzésen. Oktatómunkáját magas szakmai színvonalon, nagy alapossággal és felkészülten végzi.

A hallgatók felé pozitív hozzáállás, nyitottság és segítőkészség jellemzi. Példaértékű felelősségtudattal és elhivatottsággal rendelkezik.

 

Molnár Balázs

okleveles közgazdász, a Blaguss Agora Hungary Kft. pénzügyi vezetője:

Több, mint 20 éves háttérrel rendelkezik pénzügyi vezetőként. Ezt a megszerzett tapasztalatot 2017 óta kamatoztatja karunk oktatásában. Nagy segítséget nyújt az üzleti tervezés tárgy gyakorlatorientáltá tételében, az ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztést is felvállalva. Óráit gyakorlati példák mellett vendégelőadókkal, továbbá jelentős oktatói többletmunkát igénylő féléves egyéni feladatokkal is színesíti. Felsőfokú szakmai német nyelvtudására építve a német nyelvű üzleti tervezés tárgy oktatására is felkérhettük, valamint a Simonyi Kar azonos tárgyának oktatását is vállalta. Akkor is lehet rá számítani, ha szakdolgozati bírálatokról vagy záróvizsga bizottságban külső tagként történő részvételről van szó, ezekben is több alkalommal közreműködött.

 

Maráczi Gábor

okleveles közgazdász, az Accent Hotel Management Kft. fejlesztési igazgatója

A 2018/19. tanév I. félévétől a Kar óraadója a magyar nyelvű turizmus-vendéglátás BA képzésen. Oktatómunkáját értékes szakmai és gyakorlati tapasztalataival gazdagítja. Alapos és felkészült óraadója a turizmus képzésnek. A hallgatók felé pozitív hozzáállás, nyitottság és segítőkészség jellemzi. Az oktatáshoz kapcsolódó tevékenyégekben (diplomabírálat, záróvizsga bizottsági tagság) készégesen segédkezik.

 

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

 

Nagy Roland

az Autoliv Magyarország Kft. logisztikai vezetője

Nagy Roland elévülhetetlen érdemeket szerzett az ipari forma- és terméktervező, illetve faipari mérnökképzés szakok oktatási területén. 2011-ben ő kezdeményezte, hogy a karcsú gyártási rendszerek (LEAN) témakörben vállalati szakemberek bevonásával tartsunk előadásokat. A kezdeti 1-2 vendégelőadás a következő évre már a teljes kurzus időtartamát felölelő 60 órás LEAN tanfolyammá bővült. A LEAN Pénteknek elnevezett kurzusnak osztatlan sikere van, mert a VELUX, Autoliv, IKEA, Lehel's Management vállalatoktól érkező LEAN szakemberek nagyon gyakorlatias előadásokat tartanak, játékos gyakorlattal szemléltetik a LEAN módszerek hatékonyságát, a kurzus utolsó előadásai pedig szakmai tanulmányutak keretében a gyártói bázisokon kerülnek megtartásra. A kurzust jó és kiváló érdemjeggyel teljesítő hallgatók a fenti vállalatok logójával ellátott tanúsítványt kapnak, ami segíti elhelyezkedésüket.

 

 

Erdőmérnöki Kar

Dr. Kovács Zoltán

okl. erdőmérnök, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Erdészeti Tudományos Intézet tudományos főmunkatársa

Dr. Kovács Zoltán erdőmérnök több mint tíz éve vesz részt az Erdőmérnöki Kar Erdőművelési és Erdővédelmi Intézete által gondozott Méhészet című tárgy oktatásában. Ehhez kapcsolódóan aktív szereplője az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézetben és Kémia Intézetben folyó méhekhez kapcsolódó kutatási munkáknak. A tantárgy rendkívül népszerű a hallgatók körében. A kurzus létszámának csak a rendelkezésre álló eszközök (védőruházat) száma szab határt. A tárgy, dr. Kovács Zoltánnak is köszönhetően, jóval többet kínál, mint a klasszikus méhészet alapismeretek. A méhek rendszertanán, biológiáján, szaporodásán és hasznosításán (méztermelés) túl kitekintést ad a méhek ökoszisztémában betöltött szerepéről (beporzás), valamint a méheken alapuló biomonitoring rendszerekről. Az előbbi elengedhetetlen az élelmiszer-termelés szempontjából, az utóbbi pedig a modern vállalatok környezetirányítási rendszerének kiegészítő eleme lehet.

 

Nagy János

okl. agrármérnök, minőségügyi mérnök, környezetirányítási szakértő, a Mikromentor Bt. ügyvezetője

Nagy János több hazai és külföldi tanúsító szervezet vezető auditora, közel 25 éves irányítási rendszer tanúsítói tapasztalattal rendelkező szaktekintély. A Soproni Egyetem Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszékével együttműködve több, mint tíz éve az integrált minőség- és környezetirányítási belső auditori workshopok meghívott oktatója. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság regisztrált minősítő szakértője irányítási rendszertanúsítás területen. Meghívott vendégelőadóként rendszeresen támogatja az egyetemi képzést szerteágazó és értékes gyakorlati tapasztalatainak megosztásával.

 

Némedy Zoltán

a Pilisi Parkerdő Zrt. Központ fakitermelési és fakereskedelmi osztályvezetője

Több mint egy évtizede tevékenyen részt vesz az Erdőhasználattan I. tantárgy egész napos tömbösített gyakorlatainak megszervezésében és lebonyolításában. Elkötelezett és lelkes híve a folyamatos erdőborítás szerinti gazdálkodásnak. Az erdészetnél a kezdetektől fogva szoros kapcsolatot ápol a hazai erdészeti szakközépiskolákkal (Roth Gyula Erdészeti, Faipari SZKI, Kiss Ferenc Erdészeti SZKI), valamint az Erdőmérnöki Kar egyes intézeteivel. Lelkes szervezője és lebonyolítója számos tanulmányútnak, rendezvénynek. Évek óta az egyik legsikeresebb tanulmányút – mind a technikusok, mind a hallgatók számára – a kíméletes közelítés a Visegrádi Erdészetnél. Visszatérő program az Erdőanyai szálaló völgy megtekintése, a Brassó-Sopron találkozó, a végzős hallgatók záró tanulmányútja.

 

 

Dr. Kalmár Sándor

egyéni vállalkozó

Kalmár Sándor a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetben védte meg doktori (PhD) disszertációját és szerzett doktori címet. Az intézet különböző projektjeiben éveken át dolgozott az intézet alkalmazottjaként, megbízással vagy önkéntesként. 4 éven keresztül volt a Túzok Life projekt koordinátora, önkéntesként dolgozott a Duna, LAJTA Projektekben. Részt vett az Agrárklíma 1 és 2 projektek kidolgozásában. Az idei évben vállalkozói szerződéssel dolgozik a LAJTA projektben, ahol nélkülözhetetlen munkát végez. 15 éven keresztül oktatott az egykori NyME Erdőmérnöki és szombathelyi karán. Szombathelyi (NymE) oktatóként az Erdőmérnöki Kar hallgatóinak állattan terepgyakorlatot tartott. Külső konzulens és bíráló volt BSc és MSc dolgozatoknál, illetve több esetben opponens és bizottsági tag PhD cselekményekben. Kivételes, őszinte, minden területen önzetlenül segítőkész személyt ismertünk meg benne. Kiváló pedagógiai érzékkel és képzettséggel rendelkezik. Az Egyetem érdekében végzett oktató és kutatómunkája elismeréséül javasolja a Kar a  címzetes egyetemi docensi cím adományozását.

 

 

Soproni Egyetemért Emlékérem

Soproni Egyetemért Emlékérem (külső személy részére) (Pro Universitate Soproniensis) Adományozható azoknak a hazai és külföldi jogi-, hivatalos és magánszemélyeknek, akik a Soproni Egyetem működését, fejlődését, oktató-, kutató- és művészeti munkája színvonalának növelését szervező munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal, adományokkal és anyagi eszközök juttatásával, továbbá tárgyi feltételek biztosításával, valamint bármi más formában kiemelkedő mértékben segítették. Adományozható: évente legfeljebb 3 db Adományozás: oklevél és emlékérem

 

Benedek Elek Pedagógiai Kar részéről

Michl József

Tata város polgármestere

Michl József a Győri Hittudományi Főiskolán teológus, a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán szociális szervező diplomát szerzett. A zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskolán dolgozott mint főiskolai főtitkár és tanulmányi osztályvezető. Tata város polgármestere 2006 óta. A tatai városvezetés és polgármester úr több éves szorgalmas és elkötelezett munkája révén a 2017. szeptember 8-i első Soproni Egyetemi tanévnyitóval egy régi álom vált valósággá, amikor megkezdte működését Tata Város Önkormányzat Közösségi Felsőoktatási Képzési Központja a volt Piarista Rendházban. Az Oktatási Hivatal 2017. július 10-én kelt határozata értelmében Tata Város Önkormányzata és a Soproni Egyetem kérelmére Tata Város Önkormányzata közösségi felsőoktatási képzési központként való működését engedélyezte és egyben nyilvántartásba is vette.

Elsőként a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar csecsemő és kisgyermeknevelő szak alapképzése kezdődött el – az országban elsőként - a 2017-2018. tanévtől, ma már gyógypedagógia alapszakon is folytatunk képzést a városban. A tatai KFKK-n belül továbbképzések engedélyeztetése is megtörtént. Michl József polgármester úr vezetői és szervezői munkájával nagymértékben elősegítette a Soproni Egyetem tatai térségben való megjelenését. Az egyetem pozitív szakmai megítélését jelzi, hogy Tata városa a mi intézményünket kérte fel a szakember utánpótlás biztosítására. Polgármester úrnak a minőségi egyetemi oktatás feltételeinek tatai megteremtésében kiemelkedő és maradandó érdemei vannak. A Kar a Soproni Egyetemért Emlékérem kitüntetés adományozását Michl József polgármester úrnak abból az alkalomból is javasolta, hogy idén első alkalommal adunk át Tatán tanuló hallgatóinknak oklevelet.

 

 

Mesteroktató

Az adott szakterületen kiemelkedő gyakorlati munkát végző óraadó oktatónak mesteroktatói cím adományozható.

 

A Benedek Elek Pedagógiai Kar részéről 4 fő

Kozák Tamásné  a Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda intézményvezetője

Dr. Horváth Ivánné  a Bánfalvi Óvoda intézményvezetője

Horváth Márta  a Trefort Téri Óvoda intézményvezetője

Nádasné Erdei Andrea  a Hermann Alice Óvoda intézményvezetője

 

A kitűntetésre javasolt intézményvezetők a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán és annak jogelőd intézményeiben hosszú évek óta szakmai közreműködésükkel támogatják az óvodapedagógus hallgatók óvodai gyakorlatának szervezését. Óraadó oktatóként heti rendszerességgel aktív munkát végeznek a hallgatók gyakorlati csoportjainak vezetésében, a pedagógusjelöltek mentorálásában. Munkájuk során a hallgatókat az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásával, humánus nevelői attitűd alakításával, a tudatos nevelő-fejlesztő munkához szükséges képességek, készségek fejlesztésével készítik fel az óvodapedagógus hivatásra. Feladataik közé tartozik az óvoda intézményi környezetének és pedagógiai dokumentumainak megismertetése, a hallgatók által vezetett foglalkozások és szakmai gyakorlati dokumentumok előkészítése, ellenőrzése és értékelése, az óvoda, mint köznevelési intézmény partnerkapcsolatainak és a kapcsolattartás formáinak megismertetése, a hallgatói pályaszocializáció támogatása. Személyiségükkel oktatóként, vezetőként is hiteles, követendő példát nyújtanak az óvodapedagógusi hivatás elsajátításához. A gyakorlati képzés vezetése mellett további szakmai tevékenységük is kiemelendő. Felkért bizottsági tagként rendszeresen részt vesznek a hallgatók záróvizsgáin, intézményükben közvetett vagy közvetlen módon támogatják az óvodai nevelés témakörében készülő szakdolgozati kutatások megvalósulását. A Benedek Karral történő szoros szakmai együttműködés keretében otthont adnak szakmai továbbképzések, fórumok, workshopok, módszertani műhelyek, bemutatófoglalkozások lebonyolításának. A kitűntetett óraadó oktatók munkáját felkészültség, szakmai igényesség, elkötelezettség jellemzi. Személyiségüket a kezdő pedagógusjelöltek iránti nyitottság és érdeklődés, valamint a hallgatók szeretete és tisztelete hatja át. Példaadás, kooperativitás és konstruktív konfliktuskezelés jellemzi őket, ötleteikkel alkotó módon gazdagítják a hallgatók egyéni felkészülését és a közösség alakulását.

 

Rektori Dicséret

Adományozható: annak, aki az intézmény rektora által dicséretre méltó, tartósan eredményes, lelkiismeretes, többéves magas színvonalú tevékenységgel vagy eseti feladatok kiemelkedő teljesítésével jó munkát végez.

 

Benedek Elek Pedagógiai Kar részéről 1 fő

Madár Sarolta  intézeti titkár

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar vezetősége Madár Sarolta részére a Benedek Elek Pedagógiai Karon és jogelőd intézményeiben közel 2 évtizeden keresztül alapos, szakmailag igényes, magas színvonalú munkájának elismerésére Rektori Dicséret kitüntetés adományozását kezdeményezte. Madár Sarolta főigazgatói titkárnőként 2001. szeptember 1-én kezdte meg munkáját a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karon, jogelőd intézményünkben. Alpárné Dr. Szála Erzsébet kari főigazgató lelkiismeretes munkájáért 2006-ban Főigazgatói Dicséretben részesítette. A Dékáni Hivatal 2007-es megalakulásakor asszisztensként folytatta munkáját, majd a Társadalomtudományi és Pszichológiai Intézet munkatársa lett. 2011-től a Humántudományi Kutatóközpont adminisztrátori feladatait is ellátta. 2012-ben, szervezeti átalakításokat követően a Művészeti és Sporttudományi Intézet titkára lett egészen napjainkig. 2018-ban Év Dolgozója kitüntetést vehetett át munkája elismeréseként. Az eltelt évek alatt szakmailag folyamatosan fejlődött, az elektronikus ügyintézésben is megtartva a korábbi megbízhatóságot, alaposságot. Munkáját lelkesen, igényesen és pontosan végzi és a felmerülő problémákat hatékonyan oldja meg. A hallgatók, a kollégák és az intézettel kapcsolatba kerülő személyek ügyintézése során lojális és emberséges, mindenkor jószívvel segítő munkatárs.

Rektori Hivatal

Lőrincz Istvánné  hivatalsegéd

A Soproni Egyetem Rektori Hivatala Lőrincz Istvánné részére több mint 25 éven át megbízható, precíz, lelkiismeretes, magas színvonalú munkájának elismeréseként Rektori Dicséret kitüntetés adományozását kezdeményezte. Lőrincz Istvánné 1993. február 10-én kezdte meg munkáját a Gazdasági Főigazgatóságon, majd 2000. január 1. napjától került a Rektori Hivatal személyi állományába hivatalsegéd munkakörbe. A rábízott feladatokat mindig készségesen ellátta, az új feladatokhoz gyorsan alkalmazkodott, a felmerülő problémák megoldásából mindig kivette a részét. A rektori hivatali ügyintézés során munkáját önállóan, pontosan, felelősségteljesen és gyorsan végezte, a legkisebb feladatoktól a legfontosabb pénzügyekig mindent megbízhatóan és maradéktalanul teljesített. Mindig vidám, mosolygós, kedves személyisége kellemes színfoltja volt a Rektori Hivatalnak. Nyugdíjba vonulása alkalmából több évtizedes áldozatos munkájának méltó elismerése ez a kitüntetés.

 

 

Professor Emeritus/Emerita

A Soproni Egyetem Szenátusa Professor Emeritus/Emerita címet adományozhat annak az egyetemi tanári címmel rendelkezőnek, akinek foglalkoztatását nyugdíjazására tekintettel megszüntetik, és oktatói, tudományos kutatói, művészeti tevékenységével és közéleti munkásságával jelentősen hozzájárult az intézmény hazai és nemzetközi jó hírnevének kialakításához.

 

 

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar részéről 1 fő

 

Dr. Peszlen Ilona

a Simonyi Károly Kar Faanyagtudományi Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára

 

Dr. Peszlen Ilona professzor asszony munkássága jól példázza egyetemünk, karunk iránt érzett elkötelezettségét. A Faanyagtudományi Intézetben végzett munkája iskolateremtő volt, több innovatív megoldást alkalmazott az oktatásban, mellyel megelőzte korát. Külföldi munkahelyeiről is hűen támogatta karunkat, több kollégánknak tudományos előrelépést biztosító ösztöndíjakat is biztosított. A Kar vezetése professzor asszony nyugdíjba vonulása alkalmából javasolta a professzor emerita cím dr. Peszlen Ilonának történő odaítélését.